29 Temmuz 2013 Pazartesi

ERKEK OLMA UTANCI

“Bunlar da din elbisesi giyiyorlar, ama ters çevirerek giyiyorlar.” Hz. Ali Gerçekten utanıyorum. Yoksa yeni bir din mi, tarikat mı doğmaya başladı bu ülkede. Bu kadar pervasızlık ya da gücü nereden alıyor bu zat-ı muhteremler anlamıyorum. Evet hedef şeriat eksenli bir din devleti kurma odaklı. Ama hangi din. Kendi mezheplerinin, tarikatlarının dini mi? Yoksa Kur-an kökenli bir din mi? 4. Halife Ali bunu daha o günlerden görmüş demek ki Emeviler hakkında söylediği yazımın başındaki cümle bugün içinde geçerli sanırım. “Din elbisesini ters çevirerek giyiyorlar.” Fen eğitimi almış biri olarak olayların neden, niçin ,nasıllarını sormadan edemiyor insan. Dolayısı ile son yazılarda tamda bunları irdelerken biri daha çıkıyor ve “hamile kadınların, hamileliklerinin son dönemlerinde sokağa çıkmaları terbiyesizliktir” diye bir şeyler yumurtluyor. Neymiş efendim akla cinselliği getiriyormuş. Sanırım amip gibi bölünerek çoğalıyor bunlar. Her gördükleri obje hemen beyinlerinde cinsellikle ilgili fikirler oluşturuyor. Kadının açık yada kapalı olması da durumu değiştirmiyor. Daha önce değinmiştik cinsel şiddetin en fazla olduğu bölgeler kadının kapalı olarak dolaştığı coğrafyalar. Peki neden böyle? Şöyle başlayalım isterseniz. Türkiye’nin % 99’u Müslüman söylemi var. Bu % 99 dini nereden öğreniyor.? Önce aile büyükleri. Onlar önceki büyüklerinden öğrenmiş.Hep düşünmüşümdür bu % 99 müslümanın kaçı hayatlarında merak edipte bir kez olsun Kur-an’ı anladıkları dilde okumuştur? Okullarda verilen din eğitimi ise o ülke hangi mezhepe inanıyorsa din olarak onu vermeye çalışmıyor mu? İşte sanırım asıl sorunumuz bu. Yüzyıllardır mezhep ve tarikatların öğretileri çoğu hadis kökenli bilgiler din diye empoze edilmeye çalışılmış. Hadis, Peygamberin ağzından Allah'a isnad edilerek rivayet edilen, ancak Kur'anda yer almayan sözleri ifade eder. Ki sunni hadis kitapları Peygamberden 200-300, Şii hadis kitapları 400-500 yıl sonra yazılmışlardır. Peygamber hadis yazdırmadığı gibi 4 halife döneminde de bu konuda sıkı tedbirler alınmış, bulunan hadis kitapları yakılmıştır. Hatta Peygamberi gören sahabalerde hadisler konusunda titiz davranmışlar en meşhur sahabelerden biri olan İbni Abbas’a “Hz.Peygamber bir şey bıraktı mı?” diye sorarlar o da “Sadece Kur-an’ın iki kapağı arasında olanları bıraktı” cevabını verir. Özellikle kadına bakış konusunda örnek birkaç hadis ve Ayet verecek olursak kadının erkeğine kayıtsız şartsız itaatini sağlamak olan ve bunu bir ibadetmiş gibi sunanın Kur-an değil de hadisler olduğunu göreceksiniz. İşte o hadislerden örnekler; “Eğer bir kimsenin bir kimseye secde etmesini emretseydim, erkeklerin kadınlar üzerinde olan haklarından dolayı kadınların erkeklere secde etmelerini emrederdim.” Tirmizi, Rada 10/1159; Ebu Davud, Nikah 40/2140; Ahmed b. Hanbel, Müsned 6/76; İbn Mace, Nikah 4/1852 “Ey kadınlar topluluğu! Sadaka veriniz ve çok istiğfar ediniz. Çünkü ben, Cehennem halkının çoğunun sizler olduğunu gördüm.” Müslim, İman 34/132; İbn Mace, Fiten 19/4003 “Kadınların hayırlısı, erkeklerin yaramazlıklarına ve kötü huylarına sabredendir, bu sabır onların cennete girmesine sebeptir.” Kadınlara Dini Bilgiler “Namazı bozan şeyler kara köpek, eşek, domuz ve kadındır.” Müslim, Salat 265; Tirmizi Salat 253/338; Ebu Davud, Salat 110/720 “Kadın, kocasına itaat ettiğinden dolayı koyundur.” İmam Gazali, İhyayı Ulumuddin “Başlarına bir kadını geçiren bir kavim asla iflah olmaz.” Hanbel, Müsned 5; Tirmizi, Fiten 75; Nesai, Kudat 8; Buhari, Fiten 18 “Kadınlara yazıyı öğretmeyin. Dikişi ve Nur Suresi’ni öğretin.” İbnü’l Cevzi, Mevzuat 2 ”Kişi kadınını yatağa davet eder de kadın kaçarak eşi sinirli bir şekilde gecelerse, melekler o kadına sabaha kadar lanet eder.” Buhari 9/36 “Kadının yeri soğumadıkça erkek, kadının oturduğu yere oturmamalıdır.” Kadınlara Dîni Bilgiler Ve Kur-an kelamı; “Mümin erkeklerle mümin kadınlar birbirlerinin dostlarıdır.” 9-Tevbe Suresi 71 “Müslüman erkekler, Müslüman kadınlar, mümin erkekler, mümin kadınlar, itaat eden erkekler, itaat eden kadınlar, özü-sözü doğru erkekler, özü-sözü doğru kadınlar, sabreden erkekler, sabreden kadınlar, korunup sakınan erkekler, korunup sakınan kadınlar, sadaka veren erkekler, sadaka veren kadınlar, oruç tutan erkekler, oruç tutan kadınlar, ırzlarını koruyan erkekler ve ırzlarını koruyan kadınlar, Allah’ı çokça hatırlayan erkekler ve Allah’ı çokça hatırlayan kadınlar; bunlar için Allah bir bağışlanma ve büyük bir ödül hazırlamıştır.” 33-Ahzab Suresi 35 “Onlar sizin giysileriniz, siz de onların giysilerisiniz.” 2-Bakara Suresi 187 “Allah’ın bir kısmınızı bir kısmınızdan üstün kıldığı şeyleri isteyip durmayın. Erkeklere kendi kazandıklarından bir pay, kadınlara da kendi kazandıklarından bir pay vardır.” 4-Nisa Suresi 32 “Erkek olsun, kadın olsun inanmış olarak kim iyi fiiller gerçekleştirirse onlar cennete girecek ve onlar bir çekirdeğin sırtındaki tomurcuk kadar bile haksızlığa uğramayacaklardır.” 4-Nisa Suresi 124 “Ben sizden erkek olsun, kadın olsun hiçbir çalışanın ürettiğini boşa çıkarmayacağım. Hepiniz birbirinizdensiniz.” 3-Ali İmran Suresi 195 “Kendilerine apaçık deliller geldikten sonra çekişmeye girip fırkalar (mezhepler) halinde parçalananlar gibi olmayın.” 3- Ali İmran Suresi 105 Fazla söze gerek yok artık sanırım.
Yorum Gönder