24 Nisan 2013 Çarşamba

“OTİSTİK ÇOCUKLAR ATEİST”tir.

“OTİSTİK ÇOCUKLAR ATEİST”tir. “Akıl ve ruh hastalığı olanlar, inançları zayıf insanlardır” ortaçağ zihniyetinin hala devam ettiğini, bu hastalıklara muzdarip hastaların ötekileştirildiği, hasta yakınlarının günahkarlıkla suçlandığı ve damgalandığını, ama bilimsel verilerin böyle söylemediğini hatta bu tür rahatsızlıkların beyinsel rahatsızlıklar olduğunu, bu köşenin takipçileri çok iyi bilirler. Bu ortaçağ zihniyeti artık o kadar fütursuzca davranmaya başladı ki “azıttı” kelimesi bile açıklamaya yetmez. Nasıl azıtmasın ki; bu tür dinsel bilinmezlikleri çözmesi gereken ama son dönemlerde siyasetin içine girmiş bir Diyanet İşleri Başkanlığı, akillere destek vermekten dini sorulara ve sorunlara yanıt vermeyen bir oluşum, dini açılımı, başörtüsü ve türbanla sınırlı bir muhalefet, her şeyi “katil Amerika”’nın marifetlerine bağlayan önyargılarından kurtulamamış, siyasal muhalefette çok başarılı ama halkın antipatisini kazanmış, halkla bütünleşemeyen siyasi oluşumlar, damgalamaya meraklı bir medya, devamını sizlerde getirebilirsiniz tekrara gerek yok sanırım. Üç yaşından önce başlayan ve ömür boyu süren, sosyal etkileşime ve iletişime zarar veren, sınırlı ve tekrarlanan davranışlara yol açan beynin gelişimini engelleyen bir rahatsızlık olan otizm hakkında 22.04.2013 tarihinde İhlas Haber Ajansı kaynaklı görsel ve yazılı medyaya düşen haber en son kanıt sanırım bu konuda. Adana Otistik Çocuklar Sağlık ve Eğitim Derneği Başkanı Sosyolog Fehmi Kaya’nın iddiaları gerçekten korkunç. Bu zatı muhterem; “Otistik dünyaya gelen çocukların temel özelliğinin dış dünya ile iletişim kuramamaları olduğunu söyleyerek” devam ediyor; Otistik çocukların, bir temel özelliğinin de, beyinlerinde inanç alanı, Allah alanı, gelişmemiş oturmamış olduğunu ileri sürerek “Onun için ibadet etmeyi, Allah’a inanmayı bilmiyorlar. Çocuklara uygulanacak farklı terapi yöntemleriyle, çocukta farkındalık yaratmak gerekiyor.” “Otistik çocukların farkında olmadan rahatsızlık nedeniyle doğuştan ateist olduğuna işaret eden Kaya, "Bunun farkında değiller. Araştırmalar doğal olarak otistik çocuklar ile ateistler arasında bir bağlantı var diyor. Birde sözde bilimsel kanıtlara dayandırmak için iddialarını,ABD ve Kanada da, araştırmacılar ateizmin, otizmin bir farklı versiyonu olduğunu söylüyormuş. Tam akıl tutulmalık bir savunma mekanizması. Neyse ki çağdaş Hristiyan araştırmacıları örnek göstermiş. 1517’lerde Protestanlığın kurucusu Martin Luther’in eserlerinde şiddetli derecede otistik olabilecek olan 12 yaşında bir erkek çocuğun öyküsü vardır. Luther’in yazıcısı Johannes Mathesius’a göre Luther, çocuğun şeytan tarafından ruhuna girilmiş, ruhsuz bir et parçası olduğunu düşünmüş ve boğulmasını önermiştir. Ya böyle bir öneri ile gelseydi ? Ne korkunç değil mi? 20.yüzyılın ortalarında çocuk psikiyatrisinin anne yoksunluğu üzerine yoğunlaşması, otizmin “buzdolabı annelere” çocuğun tepkisi olduğu şeklinde yanlış kanılara yol açsa, günümüzde otizmin tüm psikiyatrik durumlar içinde en kalıtsal olanı olduğu düşünülmektedir. Ancak kalıtsallığı oldukça karmaşıktır ve kökeninin çoklu gen etkileşimlerinden mi yoksa ender görülen mutasyonlardan mı kaynaklandığı çok açık değildir. Ve tüm genetik rahatsızlıklar gibi kesin bir tedavisi yoktur. Tedavinin ana amaçları, ilgili bozuklukları ve ailenin çektiği sıkıntıyı azaltmak ve yaşam kalitesi ile işlevsel bağımsızlığı artırmaktır. Genellikle tedavi çocuğun gereksinmelerine göre ayarlanır. 2008 yılında Birleşmiş Milletler tarafından ilan edilen 2 Nisan “Dünya Otizm Farkındalık Günü” ve ay boyunca süren “Otizm Farkındalık Ayı” çerçevesinde bilinirliliğin arttırılması, toplumun bilinçlendirilmesi için çalışmalar yapılması gerekirken ortaçağ zihniyetinin yarattığı bilinçli gündemlerin ne kadar etkili olduğunu görüyoruz. “…..hürriyetin de, eşitliğin de, adaletin de dayanak noktası, ULUSAL EGEMENLİKTİR.” diyen Yüce Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün ışığında, 23 Nisan Türkiye Büyük Millet Meclisinin kuruluşunu en içten dileklerimle kutluyorum. Not: Otizm Platformu Dönem Koordinatörü Sn. Ergin Güngör’ün, yazıma konu olan haber için yaptığı Basın Açıklaması linkini ilgilenenler için ekte veriyorum. Ayrıntılı bilgi için: Ergin GÜNGÖR/Otizm Platformu Dönem Koordinatörü STK/ ODER Otistik Çocukları Koruma ve Yön. Derneği Yön. Krl. Bşk http://www.otizmplatformu.org/index.php/2013/04/otizm-platformu%E2%80%99ndan-kinama-ve-basin-aciklamasi/

Hiç yorum yok: