18 Ekim 2014 Cumartesi

“Ruh Sağlığı Yasası” kampanyasına önemli bir destek

10 Ekim 2014 Dünya Ruh sağlığı gününde sosyal medyada başlattığım imza kampanyası ile ilgili olarak Sn.Prof. Dr. Ahmet SALTIK’ ın desteğine teşekkür ederek, ruh sağlığı konusu hakkında ki önemli ve değerli düşüncelerini sizlerle paylaşmak istiyorum. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- “Ruh Sağlığı Yasası-Çok Geç Olmadan”  Kampanyanın muhatabı: Sağlık Bakanı Dr. Mehmet MÜEZZİNOĞLU Dostlar, Toplum Ruh Sağlığı, sağlık sorunları bütünü içinde görece önemli bir pay alıyor. Ve bu pay yine görece sürekli artmakta. Son yıllarda, Dünya Bankasınca (DB) önerilen DALY (Hastalık Yükü – Disability Adjusted Life Year) ölçütüne dayalı irdelemelerde ilk 10 önemli sağlık sorunu içinde hep yukarılara tırmanmakta.. DSÖ (Dünya Sağlık Örgütü) 2001 Dünya Sağlık Raporu (World Health Report),doğrudan Dünya ruh sağlığı sorunlarına ayrılmış durumda.. Aşağıdaki tabloda 1999’da DALY yüküne göre 5. sırada yer alan Unipolar Majör Depresyon, öngörülere göre 2020’de 2. sıraya tırmanacaktır. Yine 1999’da en yüksek DALY kaynağı 15 neden arasında yer almayan “Şiddet” (Violence), 2020’de en büyük 12. DALY kaynağı olabilecektir. (DALY : Hastalık – yaralanma nedeniyle erken ölüm yüzünden yitirilen yaşam yılları + bu nedenlerle engelli yaşanan yıllarına dayalı bir modern bir sağlık ekonomisi ölçütüdür) Keza, aşağıdaki çizime göre de nöro-psikiyatrik bozuklukların 4 ana DALY kaynağı içinde payı, 30 yıl içinde (1990… 2020) % 9’dan %14’e yükselebilecektir (DSÖ – WHO). Biz de konuyu sürekli işlemekte, Tıp Fakültesinde eğitimini vermekteyiz. Bu sitede Toplumsal Ruh Sağlığı / Community Mental Healthbaşlığı altında kapsamlı bir power point sunumunu bulabilirsiniz. (http://ahmetsaltik.net/2012/05/21/toplumsal-ruh-sagligi-community-mental-health/) Bugün ülkemizde 500 binden çok ağır derecede, en az 6-7 milyon da sağaltım gerektiren, orta ve hafif şiddette ruhsal bozukluk tanısı alabilecek kişi olduğu kestirilmektedir. Bu kişilerin hastalıklarına tanı konamaması ve sağaltımlarının gecikmesi yalnızca tıbbi değil, sosyal ve ekonomik yitiklere de yol açabilmektedir. (Türkiye Cumhuriyeti Ruh Sağlığı Politikası. Sağlık Bakanlığı TSH Gn. Mdl. 2006 http://temelsaglik2.saglik.gov.tr/dosya/Yayinlar/tcruhsag.pdf, 25.05.10) ***** Uzun yıllardır Türkiye’de ULUSAL RUH SAĞLIĞI YASASI çıkarılması istenmektedir. Ancak son 20 yılda ciddi çabalara karşın TBMM önüne böylesi bir yasa siyasal iktidarlarca getiril(e)memiştir. Vize’den duyarlı bir yurttaşımız (Astronomi eğitimi almış..) sorunu bir kez daha göndeme taşıyor.. Ne var ki Türkiye ateş çemberinde.. Asıl sorunlarına dönük enerji harcayamıyor. Kendi başına sardığı sorunlarla boğuşuyor AKP iktidarı. Arada Orta Vadeli Program 2015-17 (OVP) birkaç gün önce açıklandı; ertelenebilir yanı yoktu. Bir de ileti verilecekti iç – dış çevrelere; “Biz duruma egemeniz.. gündem elimizde, tüm sorunlarla uğraşıyoruz..” gibisinden. OVP tam bir acı reçete ve ekonomik çöküş ve tutarsızlıklar… metni, o başka.. Evet, biz de Türk Psikiyatri Derneği’nin yılllardır süregelen kurumsal çabasına ve Sn. İlhan Vardar’ın çağrısına katılıyoruz :  “Ruh Sağlığı Yasası-Çok Geç Olmadan” !.. Web sitemizde yer alan Toplumsal Ruh Sağlığı / Community Mental Health başlığı altında kapsamlı power point sunumunu incelemenizi diliyoruz.. (http://ahmetsaltik.net/2012/05/21/toplumsal-ruh-sagligi-community-mental-health/) Ve son olarak, Türkiye’nin karmaşaya sürüklenen ortamında, Başbakan Davutoğlu’nun verdiği sözü unutmayarak, son derece gerileyen Akademisyenlerin ücretlerinin mutlaka ve hızla iyileştirilmesini (15 Ekim’e yetiştirileceğini Başbakan belirtmişti..) bekliyoruz. Sevgi ve saygı ile. 10 Ekim 2014, Ankara Dr. Ahmet SALTIK www.ahmetsaltik.net ================================================= Başlatan Kırklareli, İlhan VARDAR http://ahmetsaltik.net/2014/10/10/ruh-sagligi-yasasi-cok-gec-olmadan/ Desteğiniz için imza kampanyası linki ektedir. https://www.change.org/p/ruh-sa%C4%9Fl%C4%B1%C4%9F%C4%B1-yasas%C4%B1-%C3%A7ok-ge%C3%A7-olmadan

Hiç yorum yok: