1 Ekim 2014 Çarşamba

BİPOLAR BOZUKLUK HAKKINDA KISA NOTLAR

"Unutmayın ki, bu rahatsızlık sizin hatanız değil. Kendinizi suçlamayın." -“Bipolar Bozukluk, uygun ilaç ve psikoterapi ile kontrol altına alınabilir.” -“Bu hastalık kimyasal dengesizliklerden kaynaklanıyor ve bunda sizin bir suçunuz yok. Bu yüzden, hastalığınızı kabullenin. Yapmanız gerekenleri (psikoterapi+ilaç tedavisi) aksatmayın.” -“Bipolar bozukluğu olan yakınınıza yararlı neler söyleyebilirsiniz : * Bu hastalıkla yalnız kaldığını düşünme, yanındayım ve destek için hazırım. * Bu düşüncelerine ve duygularına neden olanın bir hastalık olduğunu anlıyorum. * Şimdi inanmayabilirsin ama hissettiğin sıkıntılı duygular değişecek. *Senin ne hissettiğini tam olarak anlamıyor olabilirim ama sana değer veriyor ve yardım etmek istiyorum. * Benim için önemlisin ve senin yaşamın da benim için önemli.” -“Bipolar Bozukluk, “depresif, karma ve manik ataklarla seyredebilen bir hastalıktır.” -“Bipolar Bozukluk tanısı almış kişinin kendisi ile ilgili en dikkat edeceği konuların başında düzenli, her gün aynı saatlerde uyumak, uyku kaçıran durumlardan uzak durmak gelmelidir. Uyku düzeninin bozulması hastalık dönemlerinin tekrarı için en önemli risk faktörlerindendir.” -“Bipolar bozukluğun temel tedavisi ilaçlarla yapılır. Bu hastalığın niteliğinden dolayı, çoğu zaman hem manik hem depresif belirtileri kontrol altına almak için tek ilaç yeterli olmayabilir; bu sebeple hastalık dönemine belirtilerin şiddetine bağlı olarak birden fazla ilaç kullanılması gerekebilmektedir. İlaç tedavisinin temel hedefi manik ve depresif dönemlerin sayısını azaltmaktır. Hastanın dönem sayısı ne kadar fazla olursa, belirtilerin tedaviye dirençli hale gelmesi ihtimali de o kadar artacaktır.” -“Bipolar Bozukluk Hangi Yaşlarda Görülür? En sık başlama yaşı 20’li yaşların ortaları gibi görülmekteyse de ilk belirtinin ortaya çıkması genelde 15- 19 yaşları arasına rastlamaktadır. Ergenlik öncesi görülmesi seyrek olsa da mümkündür. Bipolar bozukluğun ortalama başlama yaşı erkekte 18, kadında 20 olarak saptanmıştır. 12 yaş altında mani görülmesinin nadir olduğu düşünülür. Geç yaşlarda başlaması ise seyrek olmakla birlikte, gene mümkündür, ancak öncelikle bedensel başka bir hastalığa bağlı olduğunu düşündürür.” -“Bipolar Bozukluk hastalarına şizofreni, şizofreni hastalarına bipolar bozukluk tanısı konulması sık rastlanan durumlardır.” -“Uzun süredir izlenen bir bipolar bozukluk hastasının şizofreni olma ihtimali oldukça düşüktür.” -"Çocukluk Çağındaki Bipolar Bozukluk Vakalarındaki Belirtiler Nelerdir? -Artmış enerji -Distraktibilite(dikkatin kolay dağılması, bir konuya odaklanamama) -Basınçlı konuşma -İrritabilite (Olumsuz olaylara sinirlenme eşiğinin düşük olması) -Grandiozite (Büyüklük sanrıları) -Fikir uçuşması -Uyku ihtiyacının azalması -Aşırı keyifli olma -Cinselliğe aşırı ilgi ve artmış aktivite” -"Acil Durum İşaretleri Herkeste aynı olmamakla birlikte, daha önceki hastalık dönemleri başında da olan bazı davranışlar, değişiklikler yeni bir hastalık döneminin geldiğini düşündürebilir. Bu belirtiler saatler günler içinde şiddetlenip, yoğun hastalık dönemini getirebilir. Bu durumda acilen hekime ya da acil psikiyatriye başvurmak gerekir. Mani dönemi için en sık başlangıç belirtileri; sinirlilik, uyku bozukluğu, enerji artışı, konuşma miktarında artış, odaklanma güçlüğü, cinsel ilgide artış, para harcama. Depresyon dönemi için ise, üzgün, durgun, sıkıntılı hissetme, isteksizlik, enerjisizlik, iştah değişiklikleri, uykuya dalmakta ya da sürdürme güçlüğü, bazı kişilerde de aşırı uykulu, yorgun hissetme.” -“Türk Ceza Kanununa göre bipolar bozukluk hastası cezai ehliyete sahip midir? Atak döneminde bir suç işlerse yasal bir istisnai durum var mıdır? Her hastanın, her hastanın geçirdiği her bir dönemin ve işlenen suçun üç etken olarak birlikte değerlendirilmesiyle ceza sorumluluğu kararına varılır. Her durum kendisine özgü olacağından genelleme yapılamaz.” -"Bipolar Bozukluk Genetik midir? Aile ve kalıtım araştırmaları Bipolar Bozukluğu olanların birinci derece akrabalarında hastalanma riskinin belirgin olarak yüksek olduğunu göstermektedir.1. derece akrabalarında Bipolar Bozukluk olanların hastalanma riski genel toplumdan 4- 6 kat yüksektir. Bipolar bozukluk 1.derece akrabalardan herhangi birinde bulunması halinde risk % 25, ana babanın her ikisinde bulunması halinde % 50- 75’e yükselir. Hastaların yarısında 1. derece akrabalarda Bipolar Bozukluk saptanmaktadır.” -"Doktorunuz ile Uyum İçinde Olmak Önemlidir. Doktorunuzla ve psikoterapistinizle yapacağınız düzenli görüşmeler, onların sizin duygu durumunuzun nasıl olduğuna dair daha iyi fikir edinmelerini sağlayacaktır. Bu sayede ilaç düzenlemeleriniz ve terapi süreci daha iyi işleyecektir.” -"İlaçlarınızı doktorunuzun verdiği şekilde her gün düzenli halde mutlaka kullanın." İlaçlar sizi uzun vadede korumaya ve manik ve depresyon dönemlerini engellemeye yöneliktir. Yani, ilaçları sadece manik ve depresif hissettiğinizde kullanmayın.” -"Hastaya uzun bir süre boyunca yanlış teşhis konulmuş (ör: şizofreni), yanlış tedavi uygulanmışsa; ve bir dönem sonra aynı hasta başka bir sağlık kuruluşunda doğru teşhis sonucu daha iyi olduğunu ve yaşam kalitesinin yükseldiğini görürse önceki tıp uzmanlarına karşı yasal hakları nelerdir? Bipolar hastalara şizofreni, şizofren hastalara bipolar tanısı konulması sık rastlanan durumlardır. Özellikle ilk dönemlerde “yanlış tanının günahı olmaz”. Doğru tanıyı koyan ekip aradan geçen süredeki gidişatı anlayarak öğrenme avantajını kullanmıştır. Eğer ilk tanıyı koyan(lar)ın vicdan muhasebesi yapması isteniyorsa durumu kendilerine aktarmak önerilir.” Bipolar Yaşam Derneğine teşekkürlerimle…
Yorum Gönder