16 Ekim 2014 Perşembe

DEVLET : “BU GÜN GİT YARIN GEL” ya da

Bir iş yapılmak istenmediğinde baştan savmak için kullanılan “bugün git yarın gel” sözü en çok kamu kurumlarında duyulduğu için Devlet kurumları ile özdeşmiş bir sözdür. Teknolojinin gelişmesi ile birlikte artık yavaş yavaş unutulmaya başlamışken…… Kamu kurumlarında yeni terminolojiler geliştirilmeye başlanmıştır. İş yapmamak için vatandaşı bilgilendirmek yerine işi yokuşa sürmek, ya da vatandaşa “yanlış biliyorsunuz bu işi biz yapmıyoruz” demek gibi. Ya da teknoloji sayesinde bilgiye ulaşmanın çok kolay olduğu bu devirde vatandaşı aptal yerine koymak gibi. Örneklersem daha kolay anlaşılacağım sanırım. Üniversiteyi bitiren bir genç, memleketine dönüyor ve adres beyanında bulunmak üzere Nüfus idaresine gidiyor. 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununun 48 inci maddesi çerçevesinde o adreste oturan kişi ile birlikte müracatı istenir. Adreste oturan kişi şehir dışındadır ve müracatı mümkün değildir. Gencimiz işleri aksasa da devlet kurumuna güvenerek geri döner ve adreste oturan kişinin şehre gelmesini beklemeye başlar. Fakat 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununun 48 inci maddesi b fıkrasında aynen şöyle denmekte. b) Daha önce beyan edilmiş bir adresin birlikte oturma gerekçesiyle bir başka kişi tarafından beyan edilmesi halinde, ilgilinin hali hazırda o adreste oturan kişi ile birlikte müracaatı istenir. Birlikte müracaatın mümkün olmaması durumunda, adreste hali hazırda oturan kişinin apartman-site yöneticisi, lojman idaresi sorumlusu veya muhtar tarafından birlikte oturulduğuna ilişkin yazılı beyanı kabul edilir. Neymiş birlikte müracatın mümkün olmaması durumunda muhtar tarafından birlikte oturulduğuna ilişkin yazılı beyan kabul edilirmiş. Ben değil Kanun böyle diyor. Geçtik. Sonrası daha trajikomik. Gencimizin birlikte oturacağı velisi şehre dönünce birlikte gidiliyor Nüfus Müdürlüğüne. Ve kayıtlara geçiriliyor. Bu arada gencimize Nüfus Kayıt örneği gerekmektedir. Ve bu talebini bildiriyor. Aldığı yanıt “Biz vermiyoruz muhtardan alacaksın” Nüfus Müdürüne çıkılıyor ve aynı yanıt alınıyor. Yine kanuna dönelim ve kanunu T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI Nüfus ve Vatandaşlık İşleri genel Müdürlüğü sayfasından aynen alalım. NÜFUS HİZMETLERİ KANUNU Kanun Numarası : 5490 Kabul Tarihi : 25/4/2006 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 29/4/2006 Sayı : 26153 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 45 BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar ALTINCI KISIM Nüfus Kayıtlarındaki Bilgilerin Verilmesi Nüfus kayıt örneği verilmesi MADDE 43- (1) Kişinin aile kütüğündeki kaydının çıkarılması ve aslına uygunluğunun nüfus müdürlüğünce onanması ile elde edilen nüfus kayıt örnekleri, aksi ispat edilene kadar geçerlidir. Nüfus kayıt örneği, istenme nedeni ve hangi amaçla kullanılacağının belirtildiği yazılı istek olmadan verilemez. Ancak kişinin kimliğini kanıtlayan resmî bir belge ile şahsen başvurması halinde yazılı müracaat aranmaz. Nüfus kayıt örneklerinde, bunları istemeye yetkili olanlar tarafından açıkça ve gerekçeli olarak istenmediği takdirde, kimlik bilgileri dışında kişisel bilgilere yer verilmez. Bu belgeler üzerinde silinti ve kazıntı yapılamaz. (2) Düzenlendikleri tarihten itibaren yüzseksen gün içinde kullanılmayan nüfus kayıt örnekleri geçerliliğini kaybeder. Nüfus kayıt örneğinin kullanılacağı alanlara göre Bakanlık bu süreyi otuz güne kadar kısaltmaya yetkilidir. Ayrıca yine T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI Nüfus ve Vatandaşlık İşleri genel Müdürlüğü sayfasında sık sorulan sorular kısmında 1- Nüfus kayıt örneğini kimler nasıl ve nereden alabilir? 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununun 43 üncü ve 44 üncü maddeleri çerçevesinde alt ve üst soylar ile ilgili nüfus kayıt örnekleri için kaydın sahipleri veya bunların eşleri ile veli, vasi, alt ve üst soyları ya da bu kişilere ait vekillik belgesini ibraz edenler, nüfus müdürlüklerinden doğrudan almaya yetkilidirler. Belki bu tek örnekle genelleme yapamayız ama bir işinizi yaptırmaya gitmeden önce lütfen ilgili kurumun teknoloji sayfalarına girerek o işin olurluğundan emin olmakta fayda var diyorum. Fazlada söze gerek yok sanırım.

Hiç yorum yok: