16 Ağustos 2014 Cumartesi

ÜLKENİN FELAKETTEN ÖNCEKİ SON ŞANSI!

Bugün yine bir Hukuk Mücadelesini köşeme taşımak istiyorum. Sn.Prof.Dr.Hayrettin Ökçesiz’in uyarılarına kulak verelim lütfen. “C BT – 15 Ağustos 2014 HUKUK POLİTİKASI Hayrettin Ökçesiz okcesizhayrettin@gmail.com http://okcesizhayrettin.blogspot.com/ Hukuksuz demokrasi olamayacağını bir kez daha gördük. Demokrasiye hukuku dayatmak zorundayız. Bu yüzden 1) yurttaşlara, yargıçların hukuksuzluklara dikkatlerini çekmek görevi düşüyor. 2) Hukuksuz yargı da olmaz. Siyasetçilerin yargıçlara hukuku dayatmaları gerekiyor. 3) Şu halde hukuka gönülden bağlı yurttaşlar, yargıçlar ve siyasetçiler bu görevlerini birbirlerine karşı derhal cesaretle yerine getirmeye çalışmalıdır. Şimdi daha somut söyleyeyim: Bu seçim sürecinin Anayasa'ya aykırılığını AYM'de ısrarla gündeme getirmelidir. Bu sözlerimi lütfen ciddiye alınız! *** Sevgili Yurttaşlar, şimdi ikinci perdeye geçiyoruz. Bu oyun üç perdedir. Bu perdede lütfen seçim sürecinin iptali için AYM'ne bireysel başvuruda bulununuz. Hukukça düşünüldüğünde AYM'nin bu süreci iptal etmesi bir zorunluluktur. Ancak cesarete ihtiyacı olacaktır. Bu cesareti sizin başvurularınızın sayısı sağlayacaktır. Üçüncü perdedeyse özlediğiniz bir seçimin kapıları açılacaktır. Ayrıca, bir yan ürün olarak da, zırhları dökülmüş olan tüm hırsızlar adaletin pençesine düşeceklerdir. Bu başvuru için benim yaptığım başvuru metnine bakabilirsiniz. Hukukçu arkadaşlardan yardım alabilirsiniz. Bununla bu kez siz ülkenin makus talihini yeneceksiniz! Belki yaşamınızda bu kadar büyük bir sorumluluk taşımamış olacaksınız. Daha fazla ve daha başka ne söyleyebilirim ki! *** SEÇİM SÜRECİNİN İPTALİ İÇİN 17 TEMMUZ, PERŞEMBE GÜNÜ AYM'NE VERDİĞİM BAŞVURU DİLEKÇESİDİR T. C. ANAYASA MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI’NA, 2014 Yılı Cumhurbaşkanlığı seçim süreci meşru değildir. Anayasa'ya göre TBMM içindeki siyasi partiler aday gösteremezler. Milletvekillerinin aday göstermelerini engelleyemezler. Bu hak, partilerinden bağımsız davranmak görev ve yetkisinde bulunan Milletvekilleriyle, TBMM dışındaki siyasal partilerinindir. Meclis partileri, Milletvekillerine - fiili tehdit tutumlarıyla ve demeçlerle - bu yolu kapatarak da Anayasayı çiğnemişlerdir. AKP, CHP ve MHP, BDP/HDP Halkın, yurttaşların özgürce seçme seçilme hakkını hiçe saymışlardır. Hep birlikte bir partiler oligarşisi kurmuşlardır. Demokrasiyi askıya almışlardır. Bir taşeron gibi davranmışlardır. Tüm bu nedenlerle 1) 6271 sayılı Cumhurbaşkanlığı seçimi yasasının, yanlış yere dayandıkları ilgili hükmünün (md.7) eşit ve özgür seçme ve seçilme hakkımı bu ve gelecekteki seçimlerde korumak amacıyla iptalini ve 2) Bu siyasal partilerin söz konusu eylemleri ve işlemleri eşit ve özgür seçme ve seçilme hakkımı kullanmamı imkansızlaştırdığından, başlatılan seçim sürecinin de aynı bağlamda Anayasa’ya aykırı bulunması nedeniyle, 3) Yurttaşların ve benim eşit ve özgürce seçilme ve seçme temel hakkımızın korunabilmesi için anayasal ve yasal gereğini arz ederim. Yukarıdaki vargılarımın dayanağı olan mevzuat bilgisini aşağıda sunuyorum: 1) T. C. Anayasası, madde 101 – (Değişik: 31/5/2007-5678/4 md.) (...) Cumhurbaşkanlığına Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri içinden veya Meclis dışından aday gösterilebilmesi yirmi milletvekilinin yazılı teklifi ile mümkündür. Ayrıca, en son yapılan milletvekili genel seçimlerinde geçerli oylar toplamı birlikte hesaplandığında yüzde onu geçen siyasi partiler ortak aday gösterebilir. Cumhurbaşkanı seçilenin, varsa partisi ile ilişiği kesilir ve Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeliği sona erer." 2) Partilerin dayandıklarını düşündüğüm 6271 sayılı yasa ve ilgili hükmü: Madde 7: (...) En son yapılan milletvekili genel seçimlerinde, aldıkları geçerli oylar toplamı birlikte hesaplandığında, yüzde onu geçen siyasi partiler ortak aday gösterebilir. Her bir siyasi parti ancak bir aday için teklifte bulunabilir." (...) 3) Anayasa'nın 101. maddesinin gerekçesi: "Bu maddeyle, Cumhurbaşkanının halk tarafından seçilmesi ve görev süresinin 5 yıl olması ile bir kişinin iki defadan fazla Cumhurbaşkanı seçilemeyeceği; Meclis içinden veya dışından Cumhurbaşkanlığı adaylığı için en az yirmi milletvekilinin yazılı teklifinin gerekli olduğu, en son yapılan milletvekili genel seçimlerinde geçerli oylar toplamı birlikte hesaplandığında yüzde onu geçen partilerin ortak aday gösterebilmesi hususları düzenlenmektedir." 4) Ayrıca, Avrupa İnsan Hakları sözleşmesiyle, ilgili protokolleri ve T. C. Anayasası’nın seçimler, seçme ve seçilme haklarıyla ilgili öteki hükümleri… Bu başvuru formunda vermiş olduğum bilgilerin doğru olduğunu; formda belirtilen bilgilerde, adreslerimde bir değişiklik meydana geldiğinde mahkemeye bildireceğimi beyan ederim. Başvurucu: Prof. Dr. Hayrettin Ökçesiz, Tarih: 17.7.2014 --------------------------------------------------------------------------------- ÖNEMLİ NOT: Başvuru için kimlik fotokopisi, başvuru harcı (206 TL) gerekiyor. Ayrıca başvuru verilen form doldurarak yapılmalı, belge ve bilgiler eklenmelidir. Önceki kararlar vs. kısmına da, herhangi bir idari ya da yargısal bir karar bulunmadığı da yazılmalı.”

Hiç yorum yok: