10 Eylül 2014 Çarşamba

AKP - PKK ortaklığının özerklik girişimine CHP aşısı

Dün, CHP’nin 91. Kuruluş yıldönümü idi. Ne yazık ki artık CHP Atatürk’ün partisi olmaktan çıkmıştır. Dolayısı ile CHP’nin bugününü, altına imza atılacak şekilde irdeleyen Doğu Perinçek’in 07.09.2014 tarihli yazısını paylaşarak, yorumları sizlere bırakıyorum. “Kılıçdaroğlu, 23 Mayıs 2011 günü, Van toplantısının ardından Hakkâri'de AB'nin "Yerel Yönetimlere Özerklik Şartı"nı uygulayacaklarını ilan etmişti. Son Olağanüstü Kurultayda bu kez vurgulayarak yineledi. İŞLEDİKLERİ SUÇUN FARKINDALAR CHP Genel Başkanı "Dersimli Kemal"in programı, ancak özerklik olabilirdi. Çünkü Dersim vurgusunun kendisi derebeyliğe, başka deyişle Ortaçağ zorbalığına işaret ediyor. Yol haritaları ise AKP-PKK Ortaklığının Açılımıdır. CHP'nin kimi yöneticilerini ve milletvekillerini dinliyoruz. Özerkliği göğüslerini gere gere savunamıyorlar. Boyunları eğik. İşledikleri suçun farkındalar. Bölücü programı şekere bulayarak milleti kandırmak peşindeler. Avrupa Özerklik Şartı sayesinde yerel yönetimleri Türkiye ölçeğinde güçlendireceklermiş. ABD VE AB DAYATMASI Önce şu soruya yanıt verilsin: Avrupa Özerklik Şartı kimin programı? Adında Türkiye yok: Avrupa Özerklik Şartı. Ama daha önemlisi arkasında ABD var. Peki ABD ve Avrupa Birliği'nin derdi, Türkiye'de yerel yönetimleri güçlendirmek midir? Atlantik devletleri, özerkliği Kürt sorunu bağlamında dayatıyorlar. ABD'nin de Avrupa'nın da "Free Kurdistan" programları açıktır. NATO toplantılarında duvarlara astıkları ve kişiliksiz yöneticilerin burunlarına dayadıkları haritalar biliniyor. ABD ve Avrupa Birliği, bölücü amaçlarını saklamıyorlar. Ermeni soykırımı, Türk Ordusu'nun Kıbrıs'tan çıkartılması, Patrikhane vb. dayatmalar da aynı paket program içindedir. Bir de ekonomik cephesi var bu programın: Özelleştirme, tarımı çökertme, kamu hizmetini tasfiye, gümrükleri kaldırma, paranın giriş çıkışını kontrolden vazgeçme vb. CHP, yalnız özerkliği değil, ABD ve AB'nin dayattığı emperyalist programı bir bütün olarak benimsemiştir. PKK'NIN PROGRAMI Özerkliğin en hararetli yandaşı, PKK ve güdümündeki örgütlerdir. "Demokratik Özerklik" adını verenler de onlardır. PKK, herkesin bildiği gibi, Türkiye ölçeğinde yerel yönetimleri güçlendirmeyi değil, Güneydoğu'da hükümetçikler kurmayı ve bu otorite alanlarını bir devlet içinde bütünleştirmeyi amaçlamaktadır. CHP merkezi, PKK-BDP-HDP'nin programına bağlanmıştır. Aydınlık, 3 Eylül 2014 günü çok önemli bir haber yaptı: CHP yönetiminde bulunan yetkililer, önümüzdeki seçimlere HDP ile ittifak yaparak gireceklerini belirtiyorlar. İttifakın ortak programı da berraklaşmış bulunuyor: Açılım ve Özerklik. Nitekim CHP ve BDP-HDP yöneticileri, özerklik konusunda paslaşarak ilerliyorlar. Kemal Kılıçdaroğlu'nun Özerklik vurgusundan sonra, Aysel Tuğluk da Kürt halkının kendisini yönetmek istediğini söyledi. CHP, Kemalist Devrimin Millî ve Tekil devlet programını terk etmiştir. "Altı Ok'u dizayn etme" lafları, CHP'nin Atatürk Devrimiyle cepheleşme içine girdiğini kesin çizgilerle ortaya koymaktadır. VAN, HAKKÂRİ VE DİYARBAKIR'DA AÇIKLANDI Dikkat buyurulsun, Kılıçdaroğlu, Özerklik uygulayacaklarını, Tekirdağ'da, İzmir'de veya Trabzon'da açıklamadı. İlk kez Van toplantısıyla gündeme getirmişti, arkasından Hakkâri, Diyarbakır gezilerinde işledi. Demek ki, amaçları yerel yönetimleri güçlendirmek değil, Güneydoğu bölgemizi ayrı bir siyasal düzene sokmaktır. Bu program halka özgürlük ve iktidar sağlamıyor; ABD'nin bölgede üs kurmasına hizmet ediyor. CHP, tıpkı AKP gibi İkinci İsrail tasarımının hizmetindedir. BÖLÜNMEYİ YASALLAŞTIRMA CHP, daha geçen ay, terör örgütü PKK'nın yasallaştırılmasına omuz verdi. Böylece bölünmenin silahlı gücü yasallaştırıldı. AKP-PKK-CHP yasanın Meclisten geçirilmesinde el ele verdiler. Bu işbirliğinin önündeki görev, özerkliğin uygulanmasıdır. Millî Devleti anayasa değişikliğiyle delemeyenler, Avrupa Özerklik Şartı'nı kabul ederek, Anayasayı uluslararası yoldan yıkıma uğratma peşindedirler. Önümüzdeki süreçte AKP-PKK-CHP Açılım Ortaklığı, "İkiz Yasalar"ı da çekmeceden çıkaracaktır. Avrupa Özerklik Şartı, bu koşullarda birliğe ve barışa değil, bölünme ve kargaşaya hizmet ediyor. DEREBEYLİĞİN VE TARİKATLARIN GÜÇLENDİRİLMESİ Avrupa Özerklik Şartı, yalnız ülke bütünlüğünü ve Millî Devleti yıkıma uğratmakla kalmıyor, aynı zamanda toprak ağalığını, şeyhliği, tarikatları, cemaatleri, özetle derebeylik ilişkilerini pekiştirmeyi amaçlıyor. Bu açıdan CHP, demokratik devlete ve çağdaş topluma karşı cephe tutmaktadır. CHP, açılım partisi haline gelerek köklerini ve varlığını inkâr etmiştir. Bu bir intihar vakâsıdır. CHP, PKK oylarına taliptir, bu nedenle seçmenden vazgeçmiştir. Hatırlayalım, 2010 Anayasa Referandumu'nda Kılıçdaroğlu, özerklik söylemiyle Tayyip Erdoğan'ın "evet" oyunu yüzde 58'e çıkartmıştır. CHP'NİN ÖLÜSÜNDEN MEDET UMUYORLAR Açılım ve Özerklik girişimi çıkmazdadır. Başaramayacakları kesindir. ABD, Suriye'de yenildi. İkinci İsrail planı bozguna uğradı. AKP-PKK ortaklığının başaramadığı bir görevi, onlara CHP'nin ölüsünü ekleyerek başarma şansları bulunmuyor.”

Hiç yorum yok: